Το CSM Bakery Club, είναι ένα club ανθρώπων που:

  θέλουν να κάνουν την διαφορά
  θέλουν να αποκτήσουν παγκόσμιες εμπειρίες
  όραμά τους είναι η εξυπηρέτηση των πελατών τους