Καμία ευθύνη
Η χρήση αυτής της σελίδας της CSM αποτελεί την αποδοχή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και παραίτηση σας από όλες τις αξιώσεις κατά της CSΜ, θυγατρικών, συνδεδεμένων εταιρειών, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, απόψεις, συστάσεις ή άλλα δεδομένα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ούτε η CSM ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, συνδεδεμένες εταιρείες, διευθυντές, υπάλληλοι και ελεγκτικό προσωπικό, αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από την χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ή περιεχομένου του.

Καμία εγγύηση
Η πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό στην ιστοσελίδα της CSM είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό Παρά το γεγονός ότι έχει λάβει η CSM τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι είναι σωστές οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της τη δεδομένη χρονική στιγμή που δημοσιεύτηκαν, η CSM θα προσπαθήσει να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες. Η CSM δεν παρέχει καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες της. Οι πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της σελίδας αυτής είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ούτε η CSM ούτε οποιοιδήποτε πληροφοριοδότες, εκδότες, διευθυντές, υπάλληλοι οι αντιπρόσωποι εγγυούνται ότι οι πληροφορίες που παραθέτουν είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα καθώς επίσης δεν εγγυούνται για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από της πληροφορίες που παρέχονται.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα
Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτή την ιστοσελίδα της CSM, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων του εκδοτικών υλικών, ενημερωτικών κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών καθώς και ονομάτων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, είναι ιδιοκτησία της CSM ή εκδοτών και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί και να εκτυπωθεί μόνο για μη εμπορική προσωπική σας χρήση. Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναμεταδώσετε, διανέμετε, διαδώσετε, πουλήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, ή κυκλοφορήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της CSM.

Άλλες ιστοσελίδες
Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται για λόγους ευκολίας. Η CSM δεν παρέχει καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της CSM.

Πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Η πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές, όπως αυτές που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP, ή άλλους περιορισμούς, έχουν μπλοκαριστεί εκτός και αν η CSM σας παρέχει ξεχωριστά και συγκεκριμένα άδεια για πρόσβαση στις περιοχές αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα της CSM για νόμιμους σκοπούς.
Συμφωνείτε ότι δε θα: i) παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας, εμπορικών σημάτων, ή άλλα δικαιώματα της CSM ή οποιουδήποτε τρίτου ii) προσβάλετε, δυσφημίσετε, παρενοχλήσετε οποιοδήποτε άτομο ή άλλον χρήστη της ιστοσελίδας iii) παρέμβετε ή θα προσπαθήσετε να παρέμβετε, βλάψετε ή επιχειρήσετε να βλάψετε, την ιστοσελίδα ή την σωστή λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τη χρήσης ακυρωτικών bots, επιθέσεις αρνητικών υπηρεσιών, flood pings, πλαστή δρομολόγηση ή πληροφορίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβλαβείς κώδικες, πλαστογράφηση των IP, phising, Trojan horses, ιοί, ή παρόμοιοι μέθοδοι iv) χρησιμοποιήσετε οποιασδήποτε βαθιά σύνδεση, εξαγωγή δεδομένων, ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη μηχανή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή κάποια παρόμοια χειροκίνητη διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση, αντιγράψετε ή παρακολουθήσετε κάποιο κομμάτι ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας της CSM, να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας, να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφο ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της ιστοσελίδας v) παραποιήσετε την ταυτότητά σας, τη χορήγηση αδειών, τα προσόντα σας, την επαγγελματική σας εμπειρία ή παρόμοια, παρέχετε ψευδείς πληροφορίες, υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, διαστρεβλώσετε της σχέσης σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης , χωρίς περιορισμό τη CSM, δημιουργήσετε ή χρησιμοποιήσετε ψεύτικη ταυτότητα, ή να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό ενός άλλου χρήστη vi) να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον δικτυακό τόπο vii) συμμετέχετε, άμεσα ή έμμεσα, στη μετάδοση αλυσιδωτών email, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, spam, ή παρόμοιας μη εγκριμένης αλληλογραφίας viii) συλλέξτε, αναζητήσετε αντίστροφα, εντοπίσετε ή επιδιώξετε να εντοπίσετε, χειροκίνητα ή μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες ή επισκέπτες στην ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα της CSM ix) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο κρυφό κείμενο χρησιμοποιώντας το όνομα της CSM, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών x) διαφημίσετε, προσφέρετε για πώληση, ή πουλήσετε αγαθά ή υπηρεσίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της CSM ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα να αναζητήσετε άλλους χρήστες, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την CSM xi) ασκήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει την ικανότητα οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει ή απολαύσει την ιστοσελίδα xii) τεστάρετε, σαρώσετε, ή δοκιμάσετε την ευπάθεια της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε δίκτυο που συνδέεται με το δικτυακό τόπο της CSM, ή παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας ή ταυτότητας στην ιστοσελίδα ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με την ιστοσελίδα της CSM xii) προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή των συστημάτων ή των δικτύων της CSM, ή οποιωνδήποτε συστημάτων ή δικτύων που συνδέονται με την ιστοσελίδα της CSM xiv) βοηθήσετε οποιουσδήποτε τρίτους να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Ερωτήσεις
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:
CSM Hellas AE
ΑΒΕΡΩΦ 34Α
14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
2102589200
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.